BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASIBİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Doküman No DESTEK.02
YayınTarihi 11.02.2019
Revizyon No. 00
RevizyonTarihi --
Sayfa No 1/1

 

Algan Group, “BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ (SİSTEM, VERİ TABANI, NETWORK, WEB SAYFASI VB. YAZILIMLARI İLE MÜŞTERİYE ÖZEL YAZILIMLARIN KODLANMASI VB)” alanlarında hizmet vermektedir. Algan Group gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir. Bilgi ve bilgi güvenliğine dair tanımladığımız minimum gereksinimler, kurumsal hedeflerimiz ile aynı doğrultuda planlanmıştır. Algan Group üst yönetimi; bu hedeflere uygun personel istihdamını değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamı ile sağlayacak; sektörel rekabete imkan verecek, ihtiyaç duyulan her türlü donanım ve alt yapının temini ve kurulumu için gerekli finansmanı ve desteği sağlayacaktır.

 

İş sürekliliği ve acil durum planları, veri yedekleme süreçleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi faaliyetlerimizin temel taşlarını oluşturmaktadır. Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda elde edilen açıklar ve tehditler bertaraf edilerek müşteri ve personelimizin bilgilerine erişim “en güvenli” şekilde sağlanacaktır.

 

Ayrıca düzenli yapılacak olan risk değerlendirmeleri sonucunda, kısa ve orta vadeli amaçlarımız düzenli olarak belirlenecek ve bu amaçların başarılması için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanacaktır.

 

Bu belge ile tanımlanan Bilgi Güvenli Politikamızı gerçekleştirmek için, öncelikle tüm çalışanlarımızın “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” şartlarını, günlük hayatlarının ve tüm çalışmalarının temel biçimi olarak uygulamalarını bekliyoruz. Her bir çalışanımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır.

 

Ayrıca Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartların karşılanmasına dair, Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için firmamız personeli ve tüm ilgili tarafların sisteme adaptasyonu sağlanacaktır.

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin, T.C. Yasa ve yönetmeliklerine, ISO 27001:2013 BGYS standardına, Politika ve Prosedürlerimize uydurulması ve uyumlu olarak yürütülmesi sağlanacaktır.

 

Tedarikçi ve taşeronlar ile ilişkilerimizi, bu firmaların Bilgi Güvenliğimize etkisini ve risklerini göz önünde bulundurarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin yönetilmesi sağlanacaktır.

 

Bilgi Güvenliği Politikamız yılda bir kez ya da daha kısa sürede firmamızla ilgili önemli değişikliklerin olması durumunda uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla gözden geçirilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır.

 

Sektör içerisinde bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için özveri ile çalışmayı taahhüt ederiz.

 

Algan Yazılım ve Bilişim Makine Elektronik Hayvancılık Tic. Ltd. Şti.
Genel Müdür- Fatih Mehmet Güleç